Aktiviteter

Gräsöturism arbetar bland annat med att ge ut en broschyr om Gräsö och turistföretagare. Andra aktiviteter där Gräsöturism är inblandad är Gräsödagen, Cykelspåret och Julmarknaden.