Cykelspåret

Upplev Gräsö på öns egna villkor och ta del av den levande historia som framträder så klart, i det numera så unika kulturlandskapet. Lär känna ön per cykel eller till fots, och du kommer snart att förstå och inse det höga kulturella värdet i denna skärgårdsbygd.

För att underlätta för dig som vill utforska ön per cykel, har vi tagit fram några cykelguider som du kan ha glädje av. Här kan du välja alltifrån den korta turen som du klarar på mindre än en halvtimme, till heldagsturen som tar dig till öns norra ände.
För att du inte skall köra fel rekommenderar vi dig att följa respektive tur i den ordning de är upplagda. Detta är speciellt viktigt när det gäller mellanturen.
För enkelhetens skull startar vi alla turer vid färjeläget på Gräsö. Välj den guide som du tycker passar dig själv bäst och lycka till!

1. Den korta turen

Turen tar dig på mindre än en halvtimme (c:a 4,5 km) genom öns allra äldsta odlingsbygd. Du passerar Österbyn och Västerbyn och kan göra en avstickare till järnåldersgravfältet vid Gräsö gård om du känner för det.

2.  Mellanturen

Turen är knappt 20 km lång och tar ungefär 2,5-3 timmar om man cyklar i lagom tempo. Den tar dig utefter västra sidan på ön, upp förbi Klockarboda och därefter tvärs över ön genom skogen för att sedan föra dig tillbaka utefter östra sidan. Vägstandarden varierar mellan asfalt och skogsväg. På en kort sträcka får du leda cykeln. Cykelkärra blir knepigt i skogen, men barn i barnsadel bör gå bra.

3.  Heldagsturen

Något för den konditionsstarkare. Turen är på 40 km (t.o.r.) och tar dig till Örskärssundet vid öns norra ände och sedan tillbaka ned till färjeläget. Du kommer att passera flera av öns byar och kan göra avstickare till fiskelägena på öns norra del.