Den korta turen

 

1. KYRKAN

Gräsö kyrka uppfördes 1695-97 i timmer.
Kyrkan vandaliserades kraftigt när ryssarna använde den som stall vid sina härjningar på ön orosåret 1719. Exteriört har den i stor sett bevarat sitt 1600-talsutseende, men interiören har genom seklen genomgått en mängd förändringar om vilka det står att läsa på en minnestavla inne i kyrkan. Stanna gärna till, den lilla skärgårdskyrkan är väl värd ett besök.

2. ÖSTERBYN

När du passerat ICA-sjöboden och kommit fram till den första vänsterkurvan, tar du grusvägen ner till höger och kommer efter en stund fram till avtagsvägen ner mot Österbyn. Efter c:a 1 km är du framme vid byn.
Österbyn är en av öns allra äldsta byar. Den bildades sannolikt genom utflyttningar från Gräsö by (nuv. Gräsö gård+Västerbyn) redan under 12-1300-talet när havet sträckte sig upp mot den nuvarande byn. I de gamla medeltidshandlingarna från 1400-talet kan man finna namn som Inguast i Osterby i Gräsö (1420) och Gudwast i Gräsö i Österbynom, tolvman i Byrstils socken (1432).
År 1554 redovisas 8 skattehemman i Österbyn. Byn präglas av det gamla skärgårdslandskapets kärva möjligheter till utnyttjande. Här trängs de allra äldsta åkrarna med betesmarkerna mellan granithällar och stenblock, samtidigt som landhöjningen och utdikning av blötmarker genom åren skapat större ängar, åkrar och gärden i dem er låglänta partierna av byn.

3. SVINKTORP

Fortsätt vidare på den asfalterade vägen vidare norrut längs den slingrande byvägen. Snart passerar du en lantgård och därifrån ser du längre fram en rödmålad parstuga uppe på en höjd. Det är Svinktorpet, sedan 1600-talet torpställe under Gräsö gård, nu fritidsbostad. Tidigare tillbringade författaren Jan Fridegård sina somrar här. Man kan ännu se torpets gamla jordkällare nere i sluttningen.

4. KRANGELBODA

När du passerat Svinktorp ser du från backkrönet ner till höger. Där ligger Krangelboda, som också det sedan 1600-talet varit torp under Gräsö gård, I dag är det dock privatbostad för åretruntbruk.

5. NÖTSVEDEN

Ännu en gård skymtas på höger sida med en mycket lång historia bakom sig. Den låg länge öde efter ryssarnas härjningar 1719, men kom med tiden att bli ett av det större jordbruken på ön.
Det flacka landskapet visar på de odlingsarealer som frilagts genom landhöjningen. Under vikingatiden var detta en av de platser där ön var avskuren genom breda vattendrag. Än i dag kan man hitta skal av snäckor och blåmusslor inbäddade i dikesgruset vid fotbollsplanen.

6. VÄSTERBYN

Västerbyn bildades sannolikt i mitten av 1500-talet i samband med Gustaf Vasas tvångsinköp av Gräsö by, vilken genom köpet kom att delas upp i Gräsö kungsgård och Västerbyn. Under 1700-talet fanns här såväl gästgiveri som prästgård. Den gamla prästgården brann ned 1862, och den som byggdes upp året därpå är numera privatbostad.

7. GRÄSÖBADEN

På vägen passerar du en skylt med rubriken "Västerbystigen". Det är startpunkten för en kulturstig genom byns äldre odlingslandskap som vi rekomenderar dig att prova.
Vid Gräsöbaden kan du ta dig ett svalkande dopp i Öregrundsgrepen, eller äta en måltid på restaurangen innan ni cyklar tillbaka till utgångspunkten.