Heldagsturen

1. KYRKAN

Gräsö kyrka uppfördes 1695-1697 i timmer.
Kyrkan vandaliserades kraftigt när ryssarna använde den som stall vid sina härjningar på ön orosåret 1719. Exteriört har den i stor sett bevarat sitt 1600-talsutseende, men interiören har genom seklen genomgått en mängd förändringar om vilka det står att läsa på en minnestavla inne i kyrkan. Stanna gärna till, den lilla skärgårdskyrkan är väl värd ett besök.

2. VÄSTERBYN

Västerbyn bildades sannolikt i mitten av 1500-talet i samband med Gustaf Vasas tvångsinköp av Gräsö by, vilken genom köpet kom att delas upp i Gräsö kungsgård och Västerbyn. Under 1700-talet fanns här såväl gästgiveri som prästgård. Den gamla prästgården brann ned 1862, och den som byggdes upp året därpå är numera privatbostad.

3. LÅNGVIKEN

Vid Långviken låg förr Västerbyns båtmanstorp, skogvaktarbostället Örnstorp och Långvikstorpet. Det sistnämnde, beläget i sluttningen öster om landsvägen, var ett av de många dagsverkstorpen under Gräsö gård och har liksom det f.d. Båtmanstorpet, anor tillbaka till 1600-talet. De flesta av Gräsö gårds 20-tal torpställen friköptes i slutet av 1920-talet och är idag privata bostäder, som det f.d. Långvikstopret, eller fritidsställen för öns sommargäster.

4. DJURSTENS FYRPLATS

Hit kan du göra en avstickare på c:a 800 m för att se en av de få fyrplatser utefter den svenska kusten man kan nå med cykel.
Djursten har varit fyrplats sedan 1700-talet och utgör ännu en väl samlad helhet med sina olika byggnader som präglar livet på en fyrplats.

5. KLOCKARBODA

Ytterligare en av öns byar med en mycket gammal historia bakom sig. Den finns dokumenterad tillbaka till 15-1600-talet. Här finns ännu kvar ett litet skärgårdsjordbruk. Med lite tur får du se hönsen sprätta på dyngstacken. Här finns också hamlade askar, eller tullade som man säger på norra delen av ön. Lövfoder var förr ett viktigt tillskott åt djuren på vintern. Runt Klockarboda kan man se hur skärgårdens kulturlandskap ser u t när dess ängs¨- och hagmarker ännu betas.
I den tvära högerkurvan i byn ligger en f.d. NTO-lokal där "Templet 319, Framtidshoppet, Gräsön" huserade när seklet var ungt och en våg av kristen nykterhetsrörelse drog över ön. Idag är den fritidsbostad som så många andra.

6. STORSAND

C.a 1 km efter Klockarboda, på vägens vänstra sida, ligger viken Storsand där man förr hade en lastplats för ved och kol. Nu fanns här i stället en fin liten badvik med sant och klippor som vi varmt rekommenderar den som vill ta ett svalkande bad i Öregrundsgrepen.

7. MÖRTARÖ

När du kommit ned för backen till Mörtaröviken befinner du dig vid den norra gränsen av det forna Gräsön. Här gick tidigare ett sund tvärs över ön och allt som låg norr om sundet hette Wiggan medan allt som låg söder om, var det egentliga Gräsön.
När Wiggan befolkades är ännu höljt i dunkel, men det mest troliga är att den ursprungligen fungerade som säsongsfiskeplats redan under 12-1300-talet. I slutet av 1400-talet har dock en bofast befolkning etablerat sig här. I de gamla medeltidshandlingarna kan man hitta namn som t.ex. Lares Olsson i Wigga (1490), vilken var nämndeman vid Frösåkerstinget.

8. SÖDERBODA

När du kommer fram till Söderboda by kan du fortsätta vägen till vänster från landsvägen, då följer du den gamla byvägen. Efter c:a 200 m ser du till vänster ett rött hus med delad dörr, det är huvudbygggnaden vid hembygdsgården i Söderboda. Runt platsen för hembygdsgården finns ett flertal lämningar efter tidigare bebyggelse, t.ex. grunder efter backstugor, båtsmanstorp m.m. Söderboda undgick till största delen att splittras vid laga skiftet och därför ligger gårdarna ännu väl samlade. När du åter (efter ytterligare c.a 500 m) kommer ut på landsvägen tar du av norrut. Efter c:a 150 m kommer en skarp böj åt höger. Om du nu är intresserad av att se Söderboda fiskehamn, kör du av landsvägen mitt i kurvan och tar av nedför den smala grusvägen. Vägen ner till hamnen är drygt 1 km och när du har kommit fram kan du ´njuta av utsikten över havet utanför fiskebodarna. Här kan man under ljumma sommarkvällar få se solen mot sprakande himmelsfärger sänka sig ned bortom havets horisont.

9. NORRBODA

När du återvänt till landsvägen tar du till vänster, norrut, i kurvan Efter c:a en kvart är du framme i Norrboda by. Norrboda är jämngammal med Söderboda och med samma bakgrund. Dock splittrades Norrboda by vid laga skiftet på 1880-talet och flera gårdar kom att flyttas ut från byn.
När du är mitt inne i Norrboda kan du göra en avstickare till vänster ner till Norrboda västra fiskehamn där ännu en del av de äldre bodarna finns kvar. Eller så kan du fortsätta c:a 100 m och där svänga till höger för att ta dig ned till den östra fiskehamnen, Skoga hamn. När vägen efter en stund delar sig, håller du till höger.

10. ÖRSKÄRSSUNDET

Från Norrboda har du närmare 4 km fram till Örskärssundet, den nordligaste utposten på Gräsöns fastland. Utefter slingrande vägar och backar som formats efter skärgårdsnaturen tar du dig fram till Örskärssundet. (Vägen på ön Byggdes under 1890-talet, tidigare var det sjövägen som gällde.)