Mellanturen

1. KYRKAN

Gräsö kyrka uppfördes 1695-1697 i timmer.
Kyrkan vandaliserades kraftigt när ryssarna använde den som stall vid sina härjningar på ön orosåret 1719. Exteriört har den i stor sett bevarat sitt 1600-talsutseende, men interiören har genom seklen genomgått en mängd förändringar om vilka det står att läsa på en minnestavla inne i kyrkan. Stanna gärna till, den lilla skärgårdskyrkan är väl värd ett besök.

2. VÄSTERBYN

Västerbyn bildades sannolikt i mitten av 1500-talet i samband med Gustaf Vasas tvångsinköp av Gräsö by, vilken genom köpet kom att delas upp i Gräsö kungsgård och Västerbyn. Under 1700-talet fanns här såväl gästgiveri som prästgård. Den gamla prästgården brann ned 1862, och den som byggdes upp året därpå är numera privatbostad.

3. LÅNGVIKEN

Vid Långviken låg förr Västerbyns båtmanstorp, skogvaktarbostället Örnstorp och Långvikstorpet. Det sistnämnde, beläget i sluttningen öster om landsvägen, var ett av de många dagsverkstorpen under Gräsö gård och har liksom det f.d. Båtmanstorpet, anor tillbaka till 1600-talet. De flesta av Gräsö gårds 20-tal torpställen friköptes i slutet av 1920-talet och är idag privata bostäder, som det f.d. Långvikstopret, eller fritidsställen för öns sommargäster

4. DJURSTENS FYRPLATS

Hit kan du göra en avstickare på c:a 800 m för att se en av de få fyrplatser utefter den svenska kusten man kan nå med cykel.

Djursten har varit fyrplats sedan 1700-talet och utgör ännu en väl samlad helhet med sina olika byggnader som präglar livet på en fyrplats. Här kan du ta en paus med en milsvid utsikt över Öregrundsgrepen. Vid besök på Djurstens fyrplats iaktag hänsyn till privatbostäderna och parkera cykeln på besöksparkeringen.

5. KLOCKARBODA

Ytterligare en av öns byar med en mycket gammal historia bakom sig. Den finns dokumenterad tillbaka till 15-1600-talet. Här finns ännu kvar ett litet skärgårdsjordbruk. Med lite tur får du se hönsen sprätta på dyngstacken. Här finns också hamlade askar, eller tullade som man säger på norra delen av ön. Lövfoder var förr ett viktigt tillskott åt djuren på vintern. Runt Klockarboda kan man se hur skärgårdens kulturlandskap ser u t när dess ängs¨- och hagmarker ännu betas.
I den tvära högerkurvan i byn ligger en f.d. NTO-lokal där "Templet 319, Framtidshoppet, Gräsön" huserade när seklet var ungt och en våg av kristen nykterhetsrörelse drog över ön. Idag är den fritidsbostad som så många andra.

6. STORSAND

C.a 1km efter Klockarboda, på vägens vänstra sida, ligger viken Storsand där man förr hade en lastplats för ved och kol. Nu fanns här i stället en fin liten badvik med sant och klippor som vi varmt rekommenderar den som vill ta ett svalkande bad i Öregrundsgrepen.

7. BAKLÄ

Cykla nu tillbaka några hundra meter utefter landsvägen och sväng in till vänster när du kommer till postlådorna vid Baklä. Här inne ligger ett av flera gamla kolar– och skogshuggarboställen på ön. Kolet forslades över isen till Forsmarks bruk för att användas vid järnberedningen.

8. PÅ VÄG GENOM SKOGEN

Här uppe i skogen bör du passa på att njuta av naturen omkring dig. Kanske kan du hitta några smultron, som i riklig mängd brukar växa utefter vägen. De stora bestånden av ormbunkar som växer här är Örnbräken. Här inne i skogen lär också enlig sägnen ett vikingaskepp ligga dolt i en mosse.

Snart kommer du fram till en bom över vägen och därefter till ett upplag för grus och sten. Några hundra meter därefter delar sig den gamla skogsvägen. Här fortsätter du rakt fram utan att ta till vänster. Du skall inte heller svänga in på nyanlagda skogsvägen som strax därefter dyker upp på höger sida, utan fortsätta på den inslagna vägen. (Om du nu inte har bråttom tillbaka, då kan detta vara en genväg tillbaka till landsvägen.) Efter c:a 2,5 km ska du vika in i skogen på stigen till höger. Nu är det nog säkrast att leda cykeln.

Den lilla skogsstigen är en del av den c:a 4 km långa skolstig som barnen i Kallboda förr fick vandra, vinter som sommar för att ta sig till sin skola i Klockarboda. Snart är du framme vid en väg och där tar du till höger.

9. KALLBODA

Om allt har gått väl över skogen har du nu kommit fram till Kallboda.
På vänster sida av vägen vid högerkurvan ligger ytterligare en av de gamla gårdar på ön som Gustaf Vasa i mitten av 1500-talet löste in för att införliva med sina övriga egendomar.

Den är idag privatägd.

10. KALLVIK

Ännu ett av de gamla kolar– och skogshuggarställena som omvandlats för fritidsbruk.

I sänkan, c:a 150m efter husen ser du gamla tullade björkar och askar.

11. LUGNET

Ytterligare ett exempel på hur de gamla kolarboställena såg ut. Observera den gamla välsköta stenkällaren.

12. NÖTSVEDEN

Ännu en gård med en mycket lång historia bakom sig. Den låg länge öde efter ryssarnas härjningar 1719, men kom med tiden att bli ett av de större jordbruken på ön.
Det flacka landskapet visar på de odlingsarealer som frilagts genom landhöjningen. Under vikingatiden var detta en av de platser där ön var avskuren genom breda vattendrag. Än i dag kan man hitta skal av snäckor och blåmusslor inbäddade i dikesgruset vid fotbollsplanen

13. ANGARVET

På andra sidan ängen på höger sida låg öns sista fattigstuga (1920-1933). Här bodde tidigare ett av öns original, Back-Lasse". Han var en s.k. "klok gubbe", eller i myndigheternas ögon kvacksalvare, som hade sitt eget plåster vilket botade de flesta krämpor. Han odlade en stor mängd rara örter vid sin backstuga av vilka en del ännu finns kvar.

14. ÅTER VID LANDSVÄGEN

När du kommit fram till landsvägen igen så har du på din cykeltur rundat en stor del av öns allra äldsta parti. Denna del hade för drygt 2000 år sedan stigit upp ur havet och bildat en sammanhängande ö, c:a 7 km lång, med en vidsträckt skärgård runt omkring sig.

15. GRÄSÖBADEN

På vägen passerar du en skylt med rubriken "Västerbystigen". Det är startpunkten för en kulturstig genom byns äldre odlingslandskap som vi rekomenderar dig att prova.
Vid Gräsöbaden kan du ta dig ett svalkande dopp i Öregrundsgrepen, eller äta en måltid på restaurangen innan ni cyklar tillbaka till utgångspunkten.