Att tänka på...

Här på Gräsö gäller:


...att om det är minska risk för brand får du inte elda - du kan bli skadeståndsskyldig om elden sprider sig. Släck mycket noga. Elda aldrig på klippor - de spricker och får obotliga skador.

... att respektera skyltning med privat väg.

... att inte skräpa ned. Lämna inte skräp kvar i naturen som kan skada djurlivet.

... att lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Tiden 1 mars - 20 augusti skall hund hållas kopplad ute i naturen, i hela Sverige. Det är inte ovanligt att lösa hundar hittas springandes efter vilt, t.ex. rådjurskid eller skrämmer iväg ruvande fåglar med följd av att fåglarna inte återkommer.

... att om du paddlar kajak så tänk på att du oftast är ljudlös och kan skrämma iväg fåglar vid strandkanten, välj dina landstigningsplatser med omsorg.