Föreningsinformation

Här presenterar vi Gräsöturism's styrelse och stadgar och eventuellt andra nyheter som rör styrelsens/föreningens verksamhet.

KALLELSE till Årsmöte vid Gräsö Gård onsdagen den 9 mars kl 19.15. Kaffe och korv med bröd serveras.