Styrelsen

Val av styrelse

Årsmöte/konstituerande styrelsemöte 2016

 

Ordförande: Alexander Lindgren
Sekreterare: Magnus Högström
Kassör: Myrika Högström

Ledamöter:

Alexander Lindgren
Myrika Högström
Mia Högström
Jacob Andersson
Magnus Högström
Janne Törnqvist

Suppleanter:

Martina Petersson
Thomas Rosen
Ann-Britt Högström
Ditte Werner